Qəbul Azərbaycan Respublikası Dövlət İmtahan Mərkəzinin qəbul etdiyi müvafiq qəbul şərtləri əsasında həyata keçirilir.

İxtisas qrupları üzrə qəbul aparılan ixtisaslarımız:

I qrup 
• Qida məhsulları mühəndisliyi; 
• Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi-(keçid balı-150); 
• İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi-(keçid balı-150);
• Metrologiya ,standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi.

II qrup 
• Dünya iqtisadiyyatı; 
• Mühasibat uçotu və audit; 
• Maliyyə; 
• İqtisadiyyat; 
• Menecment; 
• Marketinq-(keçid balı-150); 
• Biznesin idarə edilməsi-(keçid balı-150); • Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi; 
• Kommersiya-(keçid balı-150); 
• Coğrafiya; 
• Turizm və otelçilik-(keçid balı-150); 
• Sənayenin təşkili və idarə olunması.

III qrup 
• Tərcümə (İngilis dili); 
• Sosial iş-(keçid balı-150).

IV qrup 
• Ekologiya-(keçid balı-150); 
• Psixologiya.

Yuxarıda gösdərildiyi kimi 20 ixtisasdan 8-nə keçid balı 150 olmaqla abituriyentlər müvafiq ixtisasa qəbul ola bilərlər.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Kooperasiya Universitetində ixtisaslar üzrə illik təhsil haqqı 1600-2100 AZN arasında dəyişir.